Lecz moja pamięć trwa wierna i żywa…

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
i
Fundacja im. Ks. Janusza St. Pasierba

zapraszają na spotkanie

Lecz moja pamięć trwa wierna i żywa

poświęcone ks. Januszowi St. Pasierbowi
w dwudziestą rocznicę Jego śmierci.

Spotkanie odbędzie się
w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie
(Pl. Teatralny 20),
15 grudnia 2013 r. (niedziela) o godz. 18.00.
Spotkanie poprzedzi Msza św. o godz. 17.00,
którą odprawi
ks. rektor Grzegorz Michalczyk.

W programie:

18.00 Powitanie zebranych gości – ks. rektor Grzegorz Michalczyk

18.10 „Ks. Janusz St. Pasierb – apostoł trudnej nadziei” – Maria Wilczek, prezes Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba

18.30 „Ks. Janusz St. Pasierb – człowiek Ojczyzny” – Barbara Wachowicz

18.50 „Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą” – wiersze ks. Janusza St. Pasierba przedstawi Piotr Bajor – aktor związany z teatrami warszawskimi

19.10 Koncert na harfy – Anna Sikorzak-Olek i jej uczniowie z PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Warszawie
W programie utwory: L. Spohra, B. Andresa, N. Guvstavson, M. Grandjany i innych kompozytorów

19.45 Zakończenie spotkania