XXI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

centralne obchody
Warszawa, 15-21 stycznia 2018 r.

Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57,19)

 

WTOREK, 16 STYCZNIA

godz. 18.00

Spotkanie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
(ul. Dziekania 1)

„Historia Żydów warszawskich” – Studenckie Koło Naukowe Judaistów IHUW

Symcha Keller (Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) – śpiew psalmów z komentarzem

 

ŚRODA, 17 STYCZNIA

godz. 10.00

Modlitwa na cmentarzu żydowskim
przy grobie masowym Żydów z getta warszawskiego
(ul. Okopowa 49/51)

godz. 11.00-13.00

Sympozjum w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
„Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19)
(ul. Anielewicza 6)

abp Grzegorz Ryś
Michael Schudrich
Anna Bodzińska NDS
Małgorzata Kordowicz
Jan Grosfeld (prowadzenie)

godz. 17.00 

Liturgia Słowa pod przew. kard. Kazimierza Nycza
w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
(ul. Świętojańska 8)

 

CZWARTEK, 18 STYCZNIA

godz. 15.30-18.00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii „Chrześcijańskie spotkania
z judaizmem”

(Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl)

 

PIĄTEK, 19 STYCZNIA

godz. 11.00-13.30

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii „Chrześcijańskie spotkania
z judaizmem”

(Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl)

 

SOBOTA, 20 STYCZNIA

godz. 18.00-19.00

Spotkanie na zakończenie szabatu w synagodze im. Nożyków
(ul. Twarda 6)

Hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu

Wspólny program artystyczny
chóru żydowskiego „Clil” i chrześcijańskich: „Cantus Laudabilis” oraz Ewangelickiego Chóru „Concordia ze Zgierza”

 

NIEDZIELA, 21 STYCZNIA

godz. 10.30 i 12.00

Dzień otwarty w synagodze im. Nożyków
(ul. Twarda 6)

godz. 15.00

Projekcja filmu „Wypełnić pustkę” (Izrael 2012) w reż. R. Burshtein
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W dyskusji po filmie udział wezmą:
Szalom Stambler i Dina Stambler (Chabad Lubawicz)
Agnieszka Magdziak-Miszewska (prowadzenie)