Koncert muzyki pasyjnej pt. „Muzyka na Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pańskie”

Program koncertu opiera się na materiale brewiarzowym z Wielkiego Tygodnia. Zaczyna się od wezwania, rozpoczynającego Oficjum, i dwóch pieśni, wprowadzających w Triduum Paschalne (Wielka Środa). Materiał muzyczny, odpowiadający kolejnym dniom Wielkiego
Tygodnia, opiera się zasadniczo na konstrukcji: lamentacja (czytanie), responsorium, komentarz. W Wielki Piątek dodatkowo włączone jest arcydzieło liryki polskiego średniowiecza – „Lamentacje świętokrzyskie”. Koncert kończą dwa śpiewy (monodia i organum), zapowiadające Zmartwychwstanie Pańskie, ale pozostawiające jeszcze pewien rodzaj tajemnicy i oczekiwania, bez spektakularnego, radosnego Alleluja.

Wykonawcy:
Robert Pożarski – kantor, opracowanie muzyczne
Renata Szczypior – dyrygent, przygotowanie chóru
Chór kameralny przy Polskiej Operze Królewskiej

Wielka Środa
1.„Deus in adjutorum meum intende” – organum dwugłosowe z Collectio cantilenarum
XV w.
2. Powszednia spowiedź pieśń „Ach, mój niebieski Panie” – m.: Wacław z Szamotuł(1526? –
1560?), t.: Andrzej Trzecieski (1525/1530? – 1584)
3. „Jezusa Judasz przedał – Żołtarz Jezusów czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu”
m.: Anonim XV – XVI w, t.: bł. Ładysław z Gielniowa (1440-1505) – I wyd. Kraków 1558

Wielki Czwartek
4. I Lamentacja Jeremiasza – ton według Antiphonarium Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków
1614
5. Mikołaj Zieleński „In Monte Oliveti” – Responsorium – motet przeznaczony na Matutinum
na Wielki Czwartek
6. „Ach nam nędznym grzesznym nasze grzeszenie”- z Kancjonału Szymona Krofeya 1586,
4-głosowe opracowanie J. Bertrama (1561)

Wielki Piątek
7. II Lamentacja Jeremiasza – ton według Antiphonarium Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków
1614
8. G.G. Gorczycki „Stabat Mater”
9. „Lament świętokrzyski” (XV w.) z melodią zrekonstruowaną współcześnie wg Planctus
Mariae z Cividale (XIV w.) – opracowanie Robert Pożarski
10. „Krzyżu wierny i wyborny” – muzyka: Anonim (N.Z.Cracoviensis) przekład: Baltazar
Opeć (1480/85? – po 1531)

Wielka sobota
11. Oracja Jeremiasza – ton według Antiphonarium Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków 1614
12. G. G. Gorczycki „Sepulto Domini” – Responsorium – motet przeznaczony na Matutinum
Wielkiej Soboty
13 „Dobrotliwość Pańska” Mądrość Ojca Wszechmocnego m.: Cyprian Bazylik (1535? –
1600?), t.: Jakub Lubelczyk (1530 – 1563)
14. „Dum Transisset Sabbatum” – Responsorium z procesji rezurekcyjnej wg Pontificale
Plocense (XII w.)
15. „Surrexit Christus” – dwugłosowe organum wg Graduale Panien Klarysek z Krakowa
(1260)