Rekolekcje paschalne

REKOLEKCJE
PASCHALNE

w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych

22-24 marca g. 18.00
Zaprasza: ks. Grzegorz Michalczyk