Wspólna Radość Tory

Powitanie ks. Grzegorz Michalczyk,
duszpasterz środowisk twórczych,
wiceprzewodniczący Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
Simchat Tora:
wspólna radość
Stanisław Krajewski, żydowski
współprzewodniczący PRChŻ

Zbigniew Nosowski, chrześcijański
współprzewodniczący PRChŻ

Śpiew psalmów Waldemar Bieniak, Joanna Nogal
Lektura Tory
(Pwp 29,8-28)

po hebrajsku i po polsku

Do czego nas zobowiązuje nasze
przymierze z Bogiem? 
Komentarz żydowski: Anna Dodziuk
psychoterapeutka, publicystka, założyła i kieruje Pracownią Psychoterapii
i Psychoedukacji „Prometea” przy Stowarzyszeniu Profilaktyk Problemowej PROFIPRO
Komentarz chrześcijański: dk. Halina Radacz
duchowna luterańskadiakon 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
działaczka ekumeniczna, kierownik Redakcji Ekumenicznej TVP

 

Wręczenie Nagrody im.
ks. Romana Indrzejczyka
s. Judyta Pudełko, dk. Halina Radacz,
pastor Wiesław Didoszak
Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka to honorowe wyróżnienie przyznawane przez
Polską Radę Chrześcijan i Żydów duchownym chrześcijańskim
i osobom konsekrowanym, które swymi dokonaniami, działalnością,
a także postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się istotnie
do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej
 

Zapraszamy do modlitwy w kościele. Uczestnicy spotkania bezwzględnie proszeni są
o zachowanie reżimu sanitarnego.

 

Spotkanie będzie równocześnie transmitowane
na żywo online na
kanale YouTube warszawskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.