Wydarzyło się

Zapraszamy na koncert wielkopostny z cyklu PIETA

niedziela 17.03.2013, godz. 19.00

kościół środowisk twórczych, pl. Teatralny 20

 

Katarzyna Drogosz – pianoforte

Maciej Makowski – recytator

Program: Józef Haydn – Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu

 

Pobierz plakat (format pdf)

14 marca 2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy na solowy koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha

 

PROGRAM:

F. Chopin – 2 Walce op .69
F. Chopin – A. Cortot – Largo z Sonaty wiolonczelowej op. 65 (transkrypcja fortepianowa)
Z. Noskowski – 4 Momenty muzyczne op. 36
A. Tansman – Rapsodia Polska „Pamięci obrońców Warszawy”
I. J. Paderewski – Menuet G-dur i Krakowiak fantastyczny H-dur
M. D. Głuch – II Suita fortepianowa
F. Poulenc – Suita francuska
E. Andree (kompozytorka szwedzka XIX wieku)Sonata fortepianowa A-dur op. 3
B. Hallberg (szwedzki kompozytor jazzowy XX wieku)Sonata Holmia

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa na szkle z Zakopanego, pt: „Moja Pasja”, autorstwa Janiny Walczak Budzicz. Autorka maluje na szkle od 1975 roku i tą wystawą kończy oficjalnie swoja działalność twórczą w tej dziedzinie. Wernisaż wystawy w niedzielę 24 lutego br. o godz. 19.00.

Informacje o Autorce

fot.: www.touchofart.eu. Obraz jest własnością Autorki, zdjęcie pobrano z zewnętrznego serwisu.

17. lutego 2013 r. o g. 18.45 (po Gorzkich Żalach) pani prof. Marta Gozdecka grać będzie utwory Fryderyka Chopina.
Zapraszamy!

 

prof. Marta Gozdecka-Lesz
Absol­wentka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Muzycz­nej  w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina) w kla­sie fortepianu prof. Jana Ekiera. Umie­jęt­no­ści pia­ni­styczne dosko­na­liła także pod kie­run­kiem prof. Marii Wił­ko­mir­skiej, a następ­nie jako stypen­dystka rządu fran­cu­skiego u pro­fe­sor Lucette Desca­ves w Paryżu… czytaj dalej

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK  TWÓRCZYCH

 oraz

TRIO POETYCKIE

 

Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Agnieszka Syska

Piotr Müldner-Nieckowski

 

zapraszają na

 

TRYPTYK

(POECI/LUDZIE/POEZJA)


w niedzielę 20 stycznia 2013 o godz. 18.00

 w kościele środowisk twórczych

w Warszawie przy Pl. Teatralnym 20

 

spotkanie otworzy

 

Rektor Duszpasterstwa Środowisk Twórczych

Ks. Grzegorz Michalczyk