Spotkania

Z radością otwieramy nowy cykl konferencji o chrześcijańskiej duchowości, teologii i sztuce sakralnej. W ramach trzyletniego cyklu: IKONA – PIĘKNO ZANURZONE W TAJEMNICY będziemy w tym roku rozważać temat: ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA. Zapisy przed pierwszym spotkaniem 12 października. Więcej informacji i program na plakacie oraz na naszej stronie akademiaikony.pl

Wykłady Akademii Ikony 2020/2021

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY:

O BOŻEJ OBECNOŚCI

13.10 – Szechina…, ks Grzegorz Michalczyk,

27.10 – Ikona a mistyka, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,

Ikona Trójcy Przenajświętszej, ks. prof dr hab. Józef Naumowicz,

17.11 – Symbole Bożej obecności w ikonach Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski,

Modlitwa Jezusowa, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz,

8.12   – Ikona Bożego Narodzenia – spotkanie z Bogiem, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz,

Przedstawienia Matki Bożej, ks. Roman Batorski,

19.01 – Na obraz i podobieństwo (istota sztuki ikony), ks. dr Henryk Paprocki

– „Widzieć Boga, jakim jest” – współczesne świadectwa życia duchowego, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

16.02 – Korzenie biblijnej tradycji żydowskiej ikony Misterium Przemienia Pańskiego w kontekście szalosz regali, ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki

– Święci o doświadczaniu Boga w życiu codziennym, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

16.03 – Święty Józef, człowiek wielkiego ducha, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej, Łukasz Hajduczenia

13.04 – Przedstawienia Ukrzyżowania, ks. Roman Batorski

– Angelologia Pseudo-Dionizego Areopagity,  ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

18.05 – Miejsce ikony w kulturze, dr Irina Tatarova,

Sztuka jako tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu kościoła, Witali Michalczuk

15.06 – Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentowa, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

18.06 – Ikona – korzenie i owoce wiary, Elżbieta Jackowska-Kurek

– Wernisaż wystawy ikon

 

Zapraszamy w każdą środę o godz. 18.00

Rozpoczynamy 18.09.2019. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Pawlikowska, tel. 783781344, pawlikowska1@gmail.com
Sławek Pawlikowski, tel. 519136297, poczatekdnia@gmail.com

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

«Świat, w którym żyjemy – pisali Ojcowie na zakończenie Soboru Watykańskiego II – potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!».

Akademia Ikony to odkrywanie głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym, to tworzenie przestrzeni spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, to budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.

Warsztaty Ikonograficzne 2019/2020

 

Osobom zainteresowanym nauką ikonopisania proponujemy trzyletni kurs pisania ikon.

1 rok– rysunek ikonowy, teologia i technologia ikony – deska, gruntowanie, materiały i narzędzia, pigmenty, wejście w świat form malarstwa bizantyjskiego, malarstwo ikonowe, ćwiczenia. Zapoznanie z podstawowymi typami ikon oraz rolą ikonografa.

2 rok – malarstwo ikonowe, praca nad wybranymi wizerunkami Chrystusa, Matki Bożej i świętych

3 rok – praca nad ikoną świąteczną (wielopostaciową)

Warsztaty prowadzi doświadczony trener i ikonograf Elżbieta Jackowska- Kurek.
Zajęcia pierwszego i drugiego roku odbywają się raz w tygodniu.

Zgłosić można się na dwa sposoby:
1. Wysyłając e-maila kontaktowego na adres: akademiaikony@gmail.com,
2. Pobierając formularz zgłoszeniowy dostępny w Kościele Środowisk Twórczych i, po wypełnieniu, przekazując go w formie papierowej do kancelarii na miejscu.

 

Wykłady 2019/2020

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

 

8.10.  Duch Paraklet. Ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.  Wędrówka duszy po zaświatach. Ks. Marek Wojnarowski

Duch Święty w Apokalipsie św. Jana. Ks. Roman Batorski

10.12.  Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

            Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa. Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.  Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii. Witali Michalczuk

Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w  Rzeczypospolitej.  Łukasz Hajduczenia

21.01.  Na skrzyżowaniu czasu i wieczności. Ks dr Henryk Paprocki

18.02.  Duch Święty w Starym Testamencie? Prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego. Ks. dr Piotr Nikolski:

17.03. Św. Józef – człowiek wielkiego ducha. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej. Łukasz Hajduczenia

28.04. Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym. Dr Justyna Sprutta 

 Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque. Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05. Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku. Dr Irina Tatarova

Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła. Witali Michalczuk

16.06. Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna. Prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06. Ikona- korzenie i owoce wiary. Elżbieta Jackowska-Kurek

Wernisaż wystawy ikon

 

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 ( w przerwie kawiarenka )

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Ikona – przejmująca delikatność

Kilka uwag współczesnego malarza ikon, który jest rozpięty między wschodnim i zachodnim rozumieniem sztuki.
Zachód traktuje sztukę wtórną, imitacyjną jak rzemiosło.
Wschód patrzy na zachodnie dzieła jako na zbyt niezależne.
Ikona nie jest i nie może być nadmiernie autonomiczna.
Człowiek współczesny ma dosyć ograniczoną wrażliwość artystyczną. Większość ludzi zna głównie sztukę zachodnią, która w swych ogólnych zasadach jest iluzjonistyczna. Ikona ma własny język. Jest on oparty na naturalizmie ale jednocześnie od natury daleki, stylizowany- rozwinął się w Kościele do przedstawiania rzeczywistości przemienionej. Trzeba, tak jak przy nauce każdego języka, wysilić się, włożyć pracę, żeby go poznać i docenić.
Dobrze namalowana ikona może przyciągnąć i zaprosić do modlitwy. To jest również odpowiedzialność malarza ikon. Można to osiągnąć poprzez piękno kreski, koloru, kompozycji… Tradycyjne zabezpieczanie ikony, olifowanie jest równie ważne jak gruntowanie podobrazia oraz powolne, transparentne budowanie warstw malarskich. Olifa wnika w poszczególne warstwy ikony aż po grunt i sprawia że ikona jest świetlista.
Starożytne ikony są też nauczycielami, trzeba im tylko na to pozwolić. Trzeba zauważyć, zobaczyć dobre ikony i studiować je. Trzeba poznawać teologię ikony, uczestniczyć w spotkaniach, czytać książki. Trzeba być twórczym i zawsze pozostawać w Tradycji Kościoła. Studiowanie ikon pozwala zrozumieć zasady, które sprawiły, że ikony są piękne.
Ważne jest żebyś nigdy nie pisał ikony sam.
Najważniejszy jest wyraz ikony.
Przejmująca delikatność.

PROGRAM rok 2018/2019

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

9.10. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk

16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks Roman Batorski

30.10. „Świętych obcowanie” – freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, Ewa Siuzdak

13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk

20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski

27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz

11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

8.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak

15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodniochrześcijańskiej, Witali Michalczuk

22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki

29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak

12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk

26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia

12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze, ks. Roman Batorski

19.03. „Okrucieństwo” świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth

26.03. Cudowne ikony w Bizancjum, ks. prof. Józef Naumowicz

9.04. Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova

23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak

30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski

21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk

28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia

11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska

14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon